Positiva effekter av motion vid depression

Nyårslöfte

Tags:

Kan fysisk träning ha positiva effekter vid depression? Ja, iallafall om man ska tro den senaste metaanalysen som har publicerats. Vid en metaanalys av bland andra Torbjörn Josefsson, doktorand i psykologi vid högskolan i halmstad som publicerats i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Fysisk träning och motion kan alltså ha en positiv effekt på depression och rekommenderas till människor med måttlig grad av depressesion och inga andra fysiska sjukdomar kopplade till träning. Metaanalysen är baserad på 15 olika studier där en är den största studien som har gjorts när det kommer till fysisk träning, motion och depression. Studien är med 288 deltagare och resultaten är att man skulle kunna få stora effekter för behandling mot depression.

Kanske kan det vara så att vården och psykiatrin kan ha stor nytta av att erbjuda mer träning och motion som behandling för depression. En kombination av tradionell behandling och fysisk aktivitet kan vara ett bra alternativ. Detta kan leda till snabbare behandling, kortare sjukskrivningar och minskat lidande.

Att fysisk aktivitet har stora fördelar för människokroppen råder det inga tvivel om. Men att det kan ha positiva effekter mot depression är otroligt intressant och det visar hur viktigt det är att vara aktiv. Hitta någon form av träning som du verkligen tycker är kul, håll dig i aktivitet minst 30 minuter per dag och du kommer få otroligt många hälsovinster av träningen.

No responses yet

    Lämna ett svar