Träningslotteriet

Träning börjar bli mer och mer populärt och många av oss kämpar flera gånger i veckan med träningen för att komma i bättre form, träningslotteriet är ett intressant tema. Vi vet att det är nyttigt att hålla oss aktiva och att träna. Det ger oss bättre kondition, starkare hjärta och minskar risken för en rad olika sjukdomar. Men varför får vissa så bra effekt på det dom eftersträvar medan andra får kämpa mycket mer eller inte får samma effekt alls?

Forskare tror att genetiken har en avgörande faktor och att i framtiden kan vi komma att få mer individuella rekommendationer om hur vi ska aktivera oss för bäst effekt. Forskare har kommit fram till att vi svarar olika bra på träning som t.ex muskelbyggande och viktnedgång. Det som dock är mer intressant är att det gäller även parametrar ur ett medicinskt perspektiv.  Forskarna vill studera närmre kring hur individuellt det kan vara med blodfetter, blodtryck, diabetes, syreupptagningsförmåga och hjärt-kärlsjukdomar och hur det påverkas av träningen.

Förra året summerade man sex tidigare studier i en metastudie som omfattade totalt ca 1600 försökspersoner.  Alla personer hade ägnat sig åt uthållighets eller konditionsträning (aerob träning). Det betyder att du tränar i ett tempo där musklerna hinner syresättas.Det man upptäckte i metastudien som är intressant är att ungefär var tioende försöksperson fick inget svar alls eller fick något försämrade värden på antingen blodtryck, blodfetter eller insulinkänsligheten.

Värt att poängtera  är att vi fortfarande saknar full kunskap om det här området och dom personerna som inte uppnår hälsoeffekt på vissa parametrar kanske uppnår bättre resultat på andra. Förhoppningsvis har forskarna svar i framtiden kring det här området.

Du ska absolut inte sluta med den träningen du gör men för dom som inte tränar kan den här forskningen vara mer motiverande om man kan få samma hälsovinster med mindre träning.

Kanske är det så att i framtiden kommer vi få råd om vad vi bör fokusera mest på för bäst resultat på alla områden? Många som inte får resultaten dom önskar ger upp istället för att byta träningsmetod. Kanske detta kan få oss att hålla motivationen uppe och prova andra träningsmetoder?

No responses yet

    Lämna ett svar